Tel: ( +84.23)63.842127 - Fax: ( +84.23) 63.842441

6 tháng: Ngành vật liệu xây dựng đảm bảo cân đối cung - cầu

(27/08/2019 11:22:48 )

Thị trường vật liệu xây dựng không có nhiều biến động, cân đối cung cầu thị trường cơ bản được đảm bảo. Công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng cũng tiếp tục được đẩy mạnh và đã thu được những kết quả khả quan, đó là nhận định của Bộ Xây dựng khi đánh giá về công tác quản lý vật liệu xây dựng 6 tháng đầu năm 2019.

 

Theo đó, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế về vật liệu xây dựng, hàng loạt các đề án quy hoạch cũng đã được triển khai trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã tập trung nghiên cứu, xây dựng các chiến lược, quy hoạch, đề án cho giai đoạn 2021 - 2030 gồm: Nghiên cứu, lập nhiệm vụ “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (dự kiến hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ trong năm 2019); xây dựng “Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng” (dự kiến hoàn thành trong năm 2020); nghiên cứu, xây dựng “Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (dự kiến hoàn thành trong năm 2019).


Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc rà soát, tổng hợp các quy hoạch sản phẩm thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng và các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý Nhà nước, đề xuất một số giải pháp quản lý thay thế cho quy hoạch sản phẩm vật liệu xây dựng khi hết hiệu lực theo quy định của Luật Quy hoạch. Đồng thời, tiếp tục kiểm soát, thúc đẩy thị trường vật liệu xây dựng phát triển ổn định, đảm bảo cân đối cung cầu, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu nội địa, từng bước đẩy mạnh xuất khẩu, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên.

Về thị trường vật liệu xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2019, tiêu thụ xi măng đạt khoảng 50 triệu tấn, kính xây dựng 125 triệu m2, sứ vệ sinh 9 triệu sản phẩm, đá ốp lát 9,2 triệu m2, gạch ốp lát 355 triệu m2, gạch nung 9,2 tỷ viên, gạch không nung 3,5 tỷ viên… Riêng trong lĩnh vực sản xuất xi măng, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành, có những điều chỉnh kịp thời để đảm bảo có đủ nguyên liệu cho các nhà máy xi măng hoạt động ổn định và sử dụng hợp lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án xây dựng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình phát triển vật liệu xây không nung, Đề án Nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến 2025 theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. Hiện cả nước có 25 cơ sở nhiệt điện đốt than, lượng phát thải tro xi khoảng 13 triệu tấn/năm, thạch cao khoảng 0,4 triệu tấn/năm. Trong 5 tháng đầu năm, tiêu thụ khoảng 6 triệu tấn tro, xỉ, thạch cao.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng đã ban hành đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng theo nhiệm vụ đặt ra tại Quyết định số 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng cộng đã có 19 tiêu chuẩn, 01 quy chuẩn và 7 chỉ dẫn kỹ thuật, 03 định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành để sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và dùng trong công trình xây dựng với các ứng dụng như phụ gia cho xi măng, bê tông, vữa; gạch xây không nung; vật liệu san lấp, gia cố đất; làm nền đường ôtô; tấm thạch cao.

Việc kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng tại các địa phương, các cơ sở được chỉ định thực hiện công tác hợp quy; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc sử dụng amiang trắng để sản xuất tấp lợp fibro xi măng tại một số đơn vị sản xuất tấp lợp cũng được tiến hành thường xuyên.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được nhằm kiểm soát các mặt hàng nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng trong nước đã sản xuất được; xử lý kịp thời các vướng mắc về khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu xi măng, cũng như giải đáp kịp thời các kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp về vật liệu xây dựng thông thường…

ximang.vn
Tin mới hơn