Tel: ( +84.236) 3842127 - Fax: ( +84.236) 3842441

Xi măng Hạ Long tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

(27/08/2019 11:18:32 )

Vừa qua, thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hạ Long tổ chức hội nghị Đảng viên lần thứ 2 năm 2019 nhằm sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tham dự hội nghị có Đ/c Bùi Minh Tấn, Huyện ủy viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Hoành Bồ; Đ/c Mạc Trung Dũng - huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Xã Thống Nhất; Đ/c Nguyễn Văn Bắc, UV BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty khóa V, cấp ủy viên của 09 Chi bộ trực thuộc tại Nhà máy chính,đại diện Đảng ủy bộ phận tại tp.Hồ Chí Minh; Các đ/c là lãnh đạo các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu Chiến Binh, Ban Nữ Công Công ty và 156 Đảng viên tại Nhà máy chính.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, Đồng chí Hoàng Anh Đức, UV BCH Đảng bộ VICEM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm trong đó, một số kết quả cụ thể như sau:

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: đơn vịđã sản xuất và tiêu thụ hơn 1.3 triệu tấn sản phẩm (xi măng và clinker), đạt 49% kế hoạch năm 2019; Doanh thu thuần đạt gần 1.400 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch cả năm và tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ số EBIDA và lợi nhuận trước chênh lệch tỷ giá cũng đạt được các mục tiêu khả quan, là cơ sở để đơn vị đạt và vượt kế hoạch cả năm 2019; 6 tháng đầu năm 2019 đơn vị đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 33 tỷ đồng; Đảm bảo việc làm cho 660 cán bộ, công nhân viên, lao động với mức bình quân tăng tối thiểu 5% so với cùng kỳ năm 2018. 

Về công tác xây dựng Đảng: Hội nghị đã ghi nhận kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức cán bộ, sinh hoạt và quản lý đảng viên và công tác văn phòng cấp ủy, công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể để xây dựng Đảng bộ Công ty ngày một vững mạnh về tổ chức, tư tưởng, nâng cao sức chiến đấu và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó báo cáo sơ kết cũng đặc biệt nhấn mạnh phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
 

Đồng chí Hoàng Anh Đức, Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.

Công tác kiểm tra giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị, Hội nghị đã sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Các báo cáo sơ kết đã thể hiện được những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại đơn vị 6 tháng đầu năm 2019 đồng thời cũng chỉ rõ nhiều khó khăn, thách thức đơn vị sẽ đối mặt. Hội nghị nhận được các ý kiến tham luận từ các tổ chức Đảng trực thuộc với những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm quyết tâm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, UV BCH Đảng bộ, chánh Văn phòng Đảng ủy VICEM đánh giá cao những thành tích Đảng bộ VICEM Hạ Long đã đạt được và tin tưởng rằng đây sẽ là cơ sở vững chắc để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2019.


Khen thưởng tổ chức Đảng, Đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại Đảng bộ Xi măng Hạ Long, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, trong mọi công việc của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên. Hội nghị đảng viên lần thứ 2 năm 2019 cũng đã sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định và tổ chức khen thưởng đối với 01  tổ chức Đảng, 11 Đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Với các kết quả đáng khích lệ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị tin tưởng rằng với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy VICEM, sự hỗ trợ, đồng hành của Đảng ủy địa phương và sự quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên công ty, Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hạ Long sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

ximang.vn