Home FAQ
Last Updated on Wednesday, 20 April 2011 09:25
Hỏi:  Hướng dẫn bảo quản xi măng trắng. Để giúp cho người tiêu dùng sử dụng tốt sản phẩm xi măng trắng sau đây chúng tôi xin hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản sản phẩm này. Bảo quản : Xi măng bao trong quá trình lưu kho chưa đưa vào sử dụng phải được bảo quản trong mơi trường khô thoáng, không để bị hút ẩm bởi không khí. Không xếp trực tiếp các bao xi măng xuống nền kho. Xi măng bao lưu kho được chất trên palet, không chất cao quá 10 bao. Không xếp chồng các palet lên nhau, xếp cách tường và nền 20 cm và xếp riêng theo từng lô để tiện theo dõi quá trình xuất hàng.


Gold Price
Loại Mua Bán
Join Stock
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
đồng hồ đo lưu lượng đồng hồ nhiệt độ cỏ nhân tạo sân vườn máy nén khí in hóa đơn